سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

بهنام کشاورزی –
جمشید شهاب پور –
رضا ناصح –
مجید زاهدی نژاد –

چکیده:

کانسار مس پرفیری دره زار در جنوب معدن مس سرچشمه واقع است. ذهاب اسیدی از هوازدگی کانی‌های سولفیدی خصوصاً پیریت، زمانی که بیشترین نقش را در تولید ذهاب اسیدی ایفا می‌کند. عوامل زمین‌شناسی متنوع، ترکیب قاب‌های زهکش مدنی را کنترل می‌کند. تجزیه نمونه‌ها نشان داد که بعضی از آن‌ها PH پایین و مقادیر بالایی سولفات و عناصر سنگین دارند. ضریب هم‌بستگی بین جمعیت‌های مختلف محاسبه شده و نمودارهای پراکنش برای این کمیته‌ها تهیه گردید. با کاهش PH غلظت عناصر سنگین افزایش یافته است. یون سولفات ارتباط خوبی با همه فلزات سنگین دارد. ضرایب هم‌بستگی بالای آهن و منگنز با عناصر سنگین، جذب آن‌ها را به وسیله اکسید وحید اکسیدهای آهن و منگنز نشان می‌دهد.