سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

الهام خورشیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی دانشگاه شهید باهنر کرمان
علی جان آفتابی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهنر کرمان

چکیده:

جهت بررسی اهمیت اکتشافی و اقتصادی کلاهک اکسیدی در اطراف کانسار مس پورفیری سرچشمه بیش از ۳۰ نمونه، مورد مطالعه کانی شناسی و ژئوشیمیایی قرارگرفت. نمونه ها توسط روش های PGM-ICP , ICP-MS برای ۵۰ عنصر مورد سنجش قرار گرفتند. نتایج حاصل از مطالعات نشان می دهد که متوسط طلا (۷۳ppb) ، مس (۳۰۱۵ppm)، مولیبدون (۸۴ppm)، نقره (۲/۶ppm) و رنیم (۰/۰۰۲۶ppm) غنی شدگی معنی داری را نسبت به عیار عادی آنها در گوسن نشان می دهند. حداکثر مقدار طلا در گوسن های اطراف سرچشمه به ۲۰۰ میلی گرم در تن می رسد که دو برابر بیشتر از مقدار متوسط طلا در کانسار سرچشمه است. بنابراین برای اکتشاف کانسارهای مس پورفیری پنهان می توان از ژئوشیمی طلا به عنوان کلید اکتشافی مهمی استفاده نمود. از طرفی چون مقدار متوسط طلا در گوسن ها ۷۳ میلی گرم در تن است، بررسی بیشتر فراوری طلا از گوسن ها در آینده می تواند ارزش اقتصادی منطقه گوسن و شسته شده در کانسارهای پورفیری ایران را افزایش دهد.