سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنگره مهندسی نفت ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

قنبر حسن زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف نفت- دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

[توضیح سیویلیکا: فایل مقاله به دلیل وجود مشکل حذف گردید]
تجمع نفت های سنگین در سطح تماس آب و نفت مخازن و یا درنزدیکی آن Tar-Mat نامیده میشود. این پدیده در مخازن نفتی ناشی از فرآیند های تخریب و دگرگونی نفت مانند آسفالتین گیریطبیعی(Deasphalting Natural)تخریب زیستی(Biodegradation مخلوط شدن نفت ها(Oil Mixingجدایش ثقلی(Gravity Segregationو یا بلوغ نفتیOilMaturationمی باشد. اثرات Tar-Mat به صورت کاهش ضریب آبرانش مخزن Water DriveEfficiencyو کیفیت پایین نفت در قسمت تحتانی مخزن بروز می نماید. مطالعهTar-Mat کاربرد سازمان یافته روش های ژئوشیمیایی نفت و بر پایه یک برنامه طبقه بندی شده جدید مبتنی بر این روشها به طور چشمگیری می تواند ارتقا یابد.