سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عباس مرادیان – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان
فریبا جمشیدی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

کانسار کائولن شهر بابک یکی از ذخائری است که به تازگی شناسایی شده و مورد بررسی های اکتشافی و زمین شناسی قرار گرفته است. اکتشافات سطحی در گستره کانسار صورت گرفته و نتایج نوید بخشی از وضعیت کانسار بدست آمده است . سنگهای تشکیل دهنده منطقه مورد مطالعه عبارتند از آندزیت – داسیت،ریوداسیت و پیروکلاستیک و در سری کالکوالکالن غنی از پتاسیم قرار دارند. کانی فراوان آنهاپلاژیوکلاز (آندزین – الیگوکلاز) می باشد. کائولن شهر بابک در اثر هوازدگی گرمابی، شیمیایی و فیزیکی سنگهای آتشفشانیعمدتا با ترکیب آندزیتی و داسیتی بوجود آمده است. کائولینیت، سریست و کوارتز مهمترین ترکیب کانی شناسی ماده معدنی می باشد. کوارتز در بعضی رگه های کائولینی شده بصورت نهان بلورین است ازاین جهت فرآوری و جداسازی آناز کائولن به سادگی امکان پذیر نیست. علاوه بر کائولینی و سریستی شدن در منطقه و ایجاد کانسارهای کائولن انواع دیگر آتنراسیون نیز در منطقه رخ داده که عبارتند از سیلیسی شدن، کلسیتی شدن،اپیدوتی شدن و آرژیلیتی شدن ، بهترین و مرغوبترین کائولن موجود در منطقه مربوط به کائولن نوع مخلوط می باشد که از اثر دوفازهیدروترمال و هوازدگی بر روی سنگها بوجود آمده است و خصویات ژئوشیمیایی این نوع کائولن مخلوطی از دو نوع رسوبی و هیدروترمال است. بطوریکه از طرف سن مادر به طرف کائولین مرغوب مقدار sio2 کاهش و در عوض AL3O3 افزایش می باید که نشان دهنده افزایش شدت دگرسانی است. بر اساس تعیین سن مطلق روی بیوتیت های موجوددر آندزیت های منطقه مورد مطالعه فعالیت این استراتوولکان ۰/۴ مثبت و منفی ۶/۸ میلیون سال قبلدر نظر گرفته شده است.