سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

قاسم قربانی – عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور بیرجند
منصور وثوقی عابدینی – عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی دانشکده علوم زمین

چکیده:

شهرستان بیرجند در ۴۸۵ کیلومتری جنوب شرق مشهد واقع است. مناطق مورد مطالعه در شرق و جنوب شرق شهرستان بیرجند قرار دارند. راه درستی به رخنمون های مورد نظر جاده آسفالته بیرجند- سربیشه می باشد.
در مطالعات میکروسکی، سنگهای نئوژن – کواترنر این نواحی از بازالت، آندزیت و داسیت و عمدتا از آندیت و داسیت شتکیل شده اندو از نظر کانی شناسی و سری سنگی مطابقت با سنگهای کالک آلکالن مناطق فرو رانش دارند. کانیهای اصلی تشکیل دهنده سنگها شامل پلاژیوکلاز وپیروکسن و فراوانترین فنوکرسیت ها از نوع پلاژیوکلاز می باشند و معمولا دارای ساختمان منطقه ای از نوع معمولی هستند. در بعضی بلورها یک منطقه داخلی همگن و در اطراف آن بخشی سرشار از انکلوزیون بصورت لکه هایی پراکنده اند. پیروکسن ها از نوع ارتوپیروکسن و کلینوپیروکسن می باشند. ترکیب ارتوپیروکسن ها از انستاتیت تاهیپرستن می باشد و معمولا در خمیره سنگ تا اندازه های ریز نیز وجود دارند. بطور کلی در خمیره سنگهای آتشفشانی سری کالکو آلکالن همیشه ارتوپیروکسن حضور دارند (کونو، ۱۹۵۰).
بافت سنگهای پورفیریک یا هیالوپورفیریک می باشند و بنابراین همه خصوصیات ذکر شده متناسب با کالک آلکالن بودن آنهاست.