سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ناصر اشرفی – دانشجوی کارشناسی ارشد پترولوژی، دانشگاه تبریز
احمد جهانگیری – عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز
محسن موید – عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز
علی عامری – دانشجوی کارشناسی ارشد پترولوژی، دانشگاه تبریز

چکیده:

توده های نفوذی مورد بررسی در زون البرز – آذربایجان قرار دارند. نمودارهای تفکیک سری های ماگمایی نشانگر وجود دو سری ماگمایی تقریبا برای سنگهای پلوتونیک است. بررسی تجزیه های شیمیایی سنگهای گرانیتوئیدی نشان می دهد که محیط تکتونیکی بیشتر آنها POST – COLG (گرانیت پس برخوردی) می باشد. مقادیر عناصر U, Th, Pb, Ba, P, Sr, Rb, K, La, Ce, Zr, Nb در توده های نفوذی شمال شرق اهر در مقایسه با توده های نفوذی قبچاق – تیکمه داش (حد فاصل بستان آباد و میانه) افزایش و مقادیر Fe2O3 (t) و نسبت Na/K کاهش می یابد. اختلاف سهم گوشته غنی شده و پوسته درشتکیل توده های مذکور احتمالا بانی این روند بوده است. شواهد ژئوشیمیایی نفلین سینیت های آذربایجان و آلکاللی سینیت های ون آباد اهر نشانگر ارتباط ژنتیکی آنهاست. توده های نفوذی گرانیتوئیدی ویژگی S-type را نشان نمی دهند.