سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: اولین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

نریمان نوری – دانشجو کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم
علی اصغر شرفی – مدرس بخش زمین شناسی، دانشگاه شیراز

چکیده:

دریاچه های شور به عنوان منابع تامین نمک از دیرباز مورد استفاده بوده اند. در حال حاضر با توجه به اینکه این حوضه ها عموما در پائین سطح تراز استابی قرار داشته از طریق رودخانه های وارد شده به آنها و یا آبهای زیر زمینی آلودگی یافته و یا حداقل از نظر استانداردهای بین المللی خطرناک قلمداد می شوند. در این راستا با توجه به این نکته که گنبدهای نمکی اصولا دارای چنین نقیصه اینیستند به مطالعه ژئوشیمیایی (کمی و کیفی) آنها برای شناخت عناصر همراهنمک و بررسی های تاثیر مصرف نمک بر انسان و ایجاد مسمومیتهای احتمالی پرداخته شد و در خاتمه با اسفتاده از داده های کمی اقدام به ارزیابیهای آماری گردید. بر پایه نتایج بدست آمده ارتباط تنگاتنگ ژئوشیمیایی بین تمام گنبدهای موجود تایید شده و در بخش مطلاعات زیست محیطی مشخص گردیده که نمک بدست آمده از آنها هیچگونه عارضه ای را به علت همراهی عناصر ناخواسته نخواهد داشت.