سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

قدرت ترابی – مرکز تکنولوژی هسته ای اصفهان، MNSR
منصور گورنگ – بخش زمین شناسی دانشگاه اصفهان
عبدالرزاق جباری – بخش زمین شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده:

منطقه جندق از نظر تقسیماتکشوری جزء استان اصفهان بوده و در حاشیه شمال شرقی آن قرار دارد. در این منطقه سنگ های دگرگون و پگماتیتی رخنمون بسیار خوبی را از خود نشان می دهند. سنگ های منطقه شامل پردیوتیت، آمفیبولیت، شیست و مرمر است. سنگ های پگماتیتی موجود در اینناحیه نیز در حقیقت استوک های حاصل از یک توده اسیدی با سن مزوزوئیکهستند. آنالیز ۱۳ نمونه از سنگ ها و کانی های موجود در منطقه جندق نشان می دهد که این سنگ ها از نظر اورانیوم ، توریوم، عناصر نادر خاکی ، تالک ، مسکویت، فلدسپات، سیلیس، گارنت ، و … دارای اهمیت عملی و اقتصادی ویژه ای است.