سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجتبی احمدی –
محمد ولی ولی زاده –
محمود صادقیان – گروه زمین شناسی دانشگاه تهران-اعتبار طرح پژوهشی شماره ی ۵۰۵ شورای پژوهشی

چکیده:

مجموعه افیولیتی کرمانشاه متعلق به نوار افیولیت-رادیولاریت زاگرس می باشد. واحدهای رخنمون یافته این مجموعه در مقایسه با سایر مجموعه های افیولیتی ایران کمبود های فراوانی دارد. در مطالعه ژئوشیمیایی بازالت های کرمانشاه قاضی و حسنی پاک به این نتیجه رسیدند که بازالت ها به دو دسته ی ۱- آلکالی(OIB)- ساب آلکالی (IAB) قابل تقسیم باشند. مقاله ی حاضر نشان می دهد که گروه بازالت ساب الکالیت مذکور از نوع (IAB) نمی باشد. از لحاظ شیمیایی گروه اخیر با BABB (بازالت حوضه پشت قوس) قابل مقایسه می باشد. با وجود این مسأله به علت یافت نشدن ولکانیسم Arc و نیز عدم عدم وجود شواهد پترولوژیکی فرورانش در اینجا مدل حوضه ی پشت قوس را فعلاً مسکوت می گذاریم، و مدل دیگری را پیشنهاد می کنیم. در این مدل ابتدا ماگماتیسمP-MORB از منشأ OIB به سمت مرکز گسترش MOR و متعاقب آن شار حرارتی و اغتشاش ناشی از صعود این ماگما از گوشته تهی شده و نیز تحمیل سیستم کششی بر منطقه ذوب گوشته تهی شده را که شروع آن از مناطق عمیق تری، نسبت به منشأ MORBمی باشد، به دنبال داشته است؛ ذوب مرحله ی دوم مسبب ماگماتیسم ساب الکالن متفاوت از MORB بوده است.