سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدرضا اوراضی زاده – مرکز تحقییقات کشاورزی صفی آباد دزفول
سید یعقوب صادقیان مطهر – موسسه تحقیقات چغندر قند
محمود مصباح – موسسه تحقیقات چغندر قند

چکیده:

به منظور مطالعه نوع مل ژن و نحوه کنترل زنیتکی مقاومت به بولتینگ و صفات کمی و کیفی چغندر قند و شناخت خصوصیات ژنتیکی والدین و همچنین قابلیت ترکیب پذیری در شش رگه منورژم دیپلوئید چغندر قند تلافی های یک علوفه به صورت دی آلل انجام گرفت.