سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

صحت بهرامی نژاد – دانشکده کشاورزیدانشگاه رازی کرمانشاه
محمدرضا قنادها – دانشکده کشاورزیدانشگاه رازی کرمانشاه
عزت الله فرشادفر – دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
غلامعباس عبداللهی – موسسه دفاع آفات و بیماری های گیاهی

چکیده:

به منظور بررسی ژنتیکی مقاومت به سن در گندم پنج رقم تجاری با سطوح مختلف مقاومت در تمام ترکیبات ممکن (بدون تلاقیم عکوس) در سال ۷۶ در دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه تلاقید اده شد در سال بعد نتایج حاصله و والدین آنها در قالب طرح بلوک های کامل تصفادی با سه تکرار در همان محل کشت گردیدند و قماومت آنها در دو مرحله نسبت به سن مادر و پوره های سن مورد بررسی قرار گرفت.