سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سید محمد حسن حسینی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
گئورک قره پتیان – دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهدی وکیلیان – دا نشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

ژنراتورهای کابلی نسل جدیدی از ژنراتوره ای AC می باشند که از تلفیق فناوری ماشینهای الکتریکی و کابلهای قدرت ساخته شده است و نسبت به ژنراتوره ای معمول دارای برتری های انکار ناپذیری است و از ادغام دو کلمه Transformer و Powerplant تشکیل شده است ، یعنی ژنراتوری با قابلیت اتصال مستقیم به خطوط انتقال ، بدون استفاده از واحد ترانسفورمری. در این مقاله ضمن اشاره به خصوصیات فنی تکنولوژی ژنراتورهای کابلی مباحث اقتصادی مربوطه مورد بررسی قرار گرفته است . نهایتا بر روی یک نیروگاه آبی نمونه بنام نمارستاق برای دو تکنولوژی (ژنراتورهای کابلی و ژنراتورهای معمول ) به کمک نرم افزارهای Visual Basic و Excel مطالعات اقتصادی صورت گرفته و شاخصهای اقتصادی برآورد شده اند با مقایسه شاخصهای فنی و اقتصادی می توان نتیجه گرفت که تکنولوژی ژنراتور کابلی در تولیدات پراکنده، خاصه در نیروگاههای آبی ( متوسط، کوچک ) ، به مراتب بر روش های معمول ارجح بوده و می تواند بعنوان گزینه های قابل تامل در ساخت نیروگاههای جدید مورد توجه قرار گیرد .