سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

نادعلی باقری – دانشگاه مازندران
نادعلی بابائیان جلودار – دانشگاه مازندران
قربانعلی نعمت زاده – دانشگاه مازندران
پاشا آرام – دانشگاه مازندران

چکیده:

عوامل زیادی از جمله ژنوتیپ مرحله فیزیولوژیکی گیاه بخشنده مرحله فیزیولوژیکی میکروسپور محیط کشت تنظیم کننده های رشد ساکارز و پیشی تیمار سرمایی وجود دارند که بر واکنش کشت بساک برای تولدی کالوس و بازازایی گیاهی موثر می باشد.