سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امین مشتاق – دانشجوی کارشناسی عمران ، دانشکده عمران ، دانشگاه سمنان
حدیث اکرم – دانشجوی کارشناسی عمران ، دانشکده عمران ، دانشگاه سمنان

چکیده:

با توجه به استفاده روزافزون ازمصالح ساختمان سبک جهت سبک سازی سازه ها برآن شدیم تادراین مقاله به بررسی کاربرد ،ویژگیها ،مزایا و معایب یکی ازمصالح نوین ساختمان یعنی ۳D پانل ها بپردازیم .امروزه سعی می شود ازمصالحی که درمقایسه با مصالح پیشین سبک تر و کاراتر و حتی ارزان تر هستند استفاده شود که موضوع این مقاله برروی بلوک های یونولیتی که یکی ازانواع مختلف مصالح سبک است متمرکز گردیده است دراین مقاله دلایل استفاده از ۳D پانل ها به جای دیگر سازه ها ی بنایی ازقبیل آجر،سنگ ،خشت ،گل و … بیان شده است و به مقایسه بین این پانل ها و بلوک های سیمانی و تولیدات مشابه که تاکنون درساخت و ساز به کار می رفته است ازلحاظ مقاومت دربرابر زلزله ،حرارت ،رطوبت و … عایق بودن دربرابر صوت ،حرارت و … کاهش هزینه ها و دیگر موارد پرداخته شده است و نیز راهکاری برای استفاده بیشتر ازاین مصالح پیشنهاد شده است .