سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

آریامن قویدل – کارشناس ارشد محیط زیست پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی
محمد پناهنده – کارشناس ارشد محیط زیست، عضو هیئت علمی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاه
علیرضا پنداشته – کارشناس ارشد مهندسی شیمی، عضو هیئت علمی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانش

چکیده:

عناصر فلزی بخصوص فلزات سنگین از عواملمهم آلودگی منابع آبی بویژه رودخانه بشمار می رود. ورود فلزات به آبهای طبیعی معمولا از محلهای تخلیه فاضلاب های شهری، کشاورزی و صنعتی صورت می گیرد با توجه به اهمیت خطرات احتمال بهداشتی عناصر فلزی و همچنین اهمیت اکوسیستمهای آبی بویژه رودخانه ها، در این تحقیق سنجش و اندازه گیری مقدار فلزات سرب، روی نیکل پتاسیم، کلسیم و منیزیم در رودخانه گوهررود شهرستان رشت مدنظر قرار گرفته است.