سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمود چمانچی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران-مهندسی محیط زیست دانشگاه شیراز
بهزاد وافری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی-کنترل وشبیه سازی دانشگاه شیراز
ایوب کریم یجشنی – استادیار بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست دانشگاه شیراز
پرویز منجمی – استادیار بخش مهندسی راه، ساختمان و محی طزیست دانشگاه شیراز

چکیده:

استفاده از کربن فعال یکی از روش های متداول برای حذف فلزات سنگین از پساب های صنعتی می باشد. در این تحقیق ، کربن فعال تهیه شده از پوسته گردو و پوسته شلتوک برنج در آزمایشگاه ، به عنوان جاذب طبیعی، برای حذف فلزات سنگین روی و نیکل از پساب مورد استفاده قرار گرفته است . از جمله پارامترهای مهم تاثیرگذار بر عملکرد این جاذب ها که مورد بررسی و آزمایش قرار گرفته PH ، زمان اختلاط، اثر غلظت اولیه فلزات و اثر جرم جاذب می باشد. با تعیین مقادیر بهینه این پارامترها، درصد حذف فلزات سنگین مورد نظر توسط جاذب های طبیعی، با درصد حذف آنها به وسیله کربن فعال مرک آلمان مقایسه شده است و با رسم ایزوترم های لانگمایر و فروندلیچ ضرایب آنها محاسبه شده . با توجه به نتایج آزمایشات، کربن پوسته شلتوک برنج در مقایسه با کربن مرک آلمان عملکرد خوبی در حذف فلزات روی و نیکل دارد.