سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: دومین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمدرضا یزدانبخش – دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
قادر غنی زاده – گروه بهداشت محیط- دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

این مطالعه جهت بررسی حذف همزمان آلاینده های آلی و مغذی به مدت ۴ ماه بر روی فاضلاب ورودی به تصفیه خانه فاضلاب صاحبقرانیه انجام شد. هدف از کاربرد گرانول کربن فعال بهبود بخشیدن به ایجاد شرایط بیهوازی جهت تولید اسیدهای چرب فرار(V.F.A) – راهسازی فسفر- بهبود رشد باکتریها و تامین کربن آلی مورد نیاز باکتریهای نیترات زدا بود. این مطالعه در دو مرحله انجان شد که در آن راکتورها زمان ماند هیدرولیکی متفاوتی داشتند. نتایج حاصله نشان داد که راکتور حاوی گرانول کربن فعال دارای راندمان بالاتری نسبت به راکتور فاقد گرانول کربن فعال است. همچنین راندمان حذف آلاینده های فوق در دو فاز مختلف اختلاف چندانی ندارد. علاوه براین مشخص شد که در درجه حرارت ۱۰سانتیگراد راندمان حذف فسفر به کمترین مقدار خود کاهش یافته و در کمتر از ۱۰درجه سانتیگراد اختلاف چندانی با درجه حرارتهای بالای ۱۵درجه سانتیگراد ندارد. علاوه براین مشخص شد که با افزایش درجه حرارت اندیس حجمی لجن (S.V.I) در هر دو راکتور افزایش می یابد.