سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا رحمانی – دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت – دانشگاه علوم پزشکی
محمدرضا سمرقندی – استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت – دانشگاه علوم پزشکی

چکیده:

هدف از انجام این تحقیق بررسی تصفیه پذیری پساب ها با استفاده از روش الکتروشیمیایی بوده است. به همین منظور از پارامتر کیفی COD به عنوان شاخص آلودگی استفاده گردید. در این تحقیق چگونگی حذف یا کاهش COD با استفاده از الکترودهای آهن , آلومینیوم و استنلس استیل در زمان های مختلف الکترولیز ( ۰ تا ۱۲۰ دقیقه) و نیز ولتاژهای مختلف ( ۱۰ ، ۲۰ و ۳۰ ولت) و با فاصله الکتروها ۲ سانتیمتر مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که راندمان حذف با جنس الکترود , زمان تماس و ولتاژ رابطه مستقیم دارد. در ولتاژ ۳۰ ولت و با استفاده از الکترودهای آهن و الومینیوم می توان در فاصله زمانی ۶۰ دقیقه حدود ۷۴% و با استفاده از الکترود استنلس استیل ۵۳ % از بار COD را کاهش داد.