سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: دومین همایش ملی فرسایش و رسوب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا پارسامهر – کارشناس ارشد آبخیزداری

چکیده:

حوزه آبخیز غاز محله کردکوی با مساحت ۵۳۶۵ هکتار در جنوب شهرستان کردکوی تا چندی پیش بعنوان یکی از عمده ترین حوزه های سیل خیز استان گلستان مطرح بود که علت اصلی سیل خیز بودن آن را می توان در عوامل فیزیوگرافیک حوزه و بالا بودن بار رسوب آن جستجو نمود و اما از سال ۱۳۷۱ با انجام عملیات گسترده آبخیزداری بویژه احداث سازه های اصلاحی، خطر سیل در شهرستان کردکوی، به میزان چشمگیری کاهش یافته است. بررسی نقش سازه های اصلاحی در کاهش بار رسوب در پایین دست حوزه هدف اصلی تحقیق حاضر می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که میانگین رسوب ستالانه حوضه در دوره پس از اجرای عملیات سازه ای نسبت به میانگین رسوب سالانهحوضه در دوره قبل از اجرای علمیات، به میزان ۹۰% کاهش یافته است. علاوه بر آن بررسی های هیدرولیکی جریان در دو سناریوی مختلف نشان میدهد که سازه های اصلاحی نقش بسزایی در کاهش و کنترل فرسایش خطی ایفا می نمایند.