سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: پنجمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

بهروز اکبری – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- دانشکده بهداشت
حمیدرضا حفیظی – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- دانشکده بهداشت

چکیده:

صنایع تولید کننده شیر پاستوریزه و فرآورده های لبنی از جمله صنایعی هستند که محصولات آنها بطور روزمره در سطح وسیعی مورد استفاده قرار می گیرد. فاضلاب حاصل از این صنایع حاو بار آلی نسبتاً بالایی است که عمدتاً مربوط به شیر و محصولات حاصل از آن می باشد. فاضلاب صنایع آبکاری حاوی مقدار قابل توجهی از مواد آلی سمی می باشند که به منظورهای مختلف در فرآیند آبکاری قطعات فلزی و غیر فلزی مورد استفاده قرار می گیرند. میزان بار آلی در اینگونه پساب ها متغیر می باشد و در مراحل مختلف بهره برداری از فرآیند آبکاری متفاوت است. در این ببررسی با بکارگیری ضایعات یکی از کارخانجات بزرگ تولید کننده چوب و کاغذ و تبدیل آنها به کربن فعال سعی گردیده است ضمن تبدیل این ضایعات به یک فراورده با ارزش افزوده بالا راه حلی برای مصرف اینگونه ضایعات ارائه شود و از طریق تولید کربن فعال با مکانیسم های مختلف کارآیی کربن های فعال تولیدی در حذف مواد آلی از پساب صنایع شیر و آبکاری ارزیابی شده سات. بررسی نشان داد که کربن فعالی که با استفاده از تراشه های چوب با مش ۱۰ میلیمتر بعنوان ماده اولیه، عامل فعالساز H3PO4 با غلظت ۵۰%، ۲/۵ ساعت فعالسازی در دمای ۵۰۰ درجه سانتیگراد تهیه شده است در کاهش TOC پساب خام صنایع آبکاری مؤثرتر است و کربن فعال تولید شده از تراشه های خام پوست درخت با عامل فعالساز H3PO4 با غلظت ۶۰%، ۲/۰ ساعت کربونیزاسیون و ۲/۰ ساعت فعالسازی در دمای ۵۵۰ درجه سانتیگراد در کاهش TOC پساب خام صنایع شیر کارآرایی بیشتری دارد.