سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیاوش قاقازانیان – دانشجوی کارشناسی ارشد فرآوری مواد دانشگاه شهید باهنر کرمان
صمد بنیسی – بخش مهندسی معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان
غلامرضا لنگری زاده – رئیس متالورژی کارخانه پرعیارکنی مجتمع مس سرچشمه
محمدرضا یاراحمدی – سرپرست کارخانه نیمه صنعتی مجتمع مس سرچشمه

چکیده:

آسیاکنی ثانویه یا مجدد به آن مرحله از خردایش در مدارهای فرآوری مواد معدنی گفته می شود که برای خردکردن ذرات جامد موجود در جریانهایی نظیر کنسانتره مرحله پرعیارکنی اولیه و رمق
گیری، که بخش اعظم آنها را ذرات درگیر یا قفل تشکیل می دهد، مورد استفاده قرار می گیرد . آسیاهای ثانویه با نسبت خردایش و انرژی مصرفی کمتری نسبت به آسیاهای اولیه کار می کنند، از
این رو بررسی کارآیی این آسیاها کمتر مورد توجه قرار گرفته است . در این تحقیق میزان کارآیی یک مدار آسیاکنی ثانویه بر مبنای مقدار تاثیری که این مدار بر قابلیت شناورشوندگی ذرات باارزش
می گذارد، تعریف شده است . بنابراین فاصله بین منحنی های عیار – بازیابی بدست آمده از آزمون فلوتاسیون سینتیکی برای عنصر مس، به عنوان شاخص کارآیی مدار در نظر گرفته شد . بر این
اساس نتایج بدست آمده نشان دادند که با افزایش ذرات قفل در خوراک مدار آسیاکنی ثانویه، کارآیی این مدار افزایش می یابد . بعلاوه میزان ریزی محصول این مدار نیز عامل موثری درکارآیی
آن شناخته شد . در مدار آسیاکنی ثانویه مورد بررسی، تولید درصد ذرات کوچکتر از ۴۵ میکرون بین ۸۵ تا ۹۰ درصد، بیشترین تاثیر مثبت را بر فلوتاسیون در مراحل بعدی به همراه دارد .