سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بابک مومنی – دانشجوی کارشناسی ارشد تاسیسات آبیاری دانشگاه مازندران
سیدحسن گلمایی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه مازندران دانشگاه کشاورزی ساری
احمد پورزند – مدیربخش بهره برداری و بهسازی شبکه های آبیاری شرکت مهاب قدس
میرخالق صیاتبار احمدی – استادگروه مهندسی آب دانشگاه مازندران دانشکده کشاورزی ساری

چکیده:

یکی از مشکلات عمده در اقبال ارزیابی و بهبود عملکرد پروژه های آبیاری و زهکشی محدودیت روش های موجود برای ارزیابی عملکرد و ارائه استانداردهای مناسب و واقع بینانه بوده است. در این میان اتستفاده از مدلهای ریاضی در ارزیابی طرح های آبی، به سبب قابلیت خهای زیادی که در شبیه سازی رفتار شبکه های آبیاری دارند، افق های جدیدی را در این عرصه روشن نموده است. در این تحقیق با تکیه بر توانایی های مدل های برنامه ریزی خطی که سالیان متمادی است به عنوان ابزاری کارآمد در خدمت مدیران بخش های مختلف قرار دارد، سعی شده است با معرفی روش برنامه ریزی خطی تحلیل پوششی داده ها(Data Envelopment Analysis)، کارآیی مدیریت بهره برداری از شبکه آبیاری و زهکشی سد گرگان مورد ارزیابی قرار گیرد. بدین منظور با در نظر گرفتن حجم آب توزیع شده سالانه و مقدار هزینه های جاری سالانه به عنوان نهاده ها و مقدار تولید محصولات مختلف زراعی به عنوان ستاده ها، با استفاده از مدل اندرسون-پترسون با ماهیت نهاده ای، میزان کارآیی بخش توزیع آب در اثر بخشی بر تولید منطقه در بین سالهای ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۲ شمسی به شکل کمی برآورد شد و بر اساس نتایج آن تحلیلی کلی از سال های فعالیت شبکه ارایه گردید.