سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ابراهیم مرشدی – کارشناس جهاد کشاورزی شیروان چرداول
فرزاد بابایی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
حامد چهارسوقی امین – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
عباس ملکی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

چکیده:

برای جایگزینی علف کش های جدید با هدف کاهش هزینه ها و افزایش طیف علف کشی در مزارع گندم ، طرح تحقیقاتی بررسی کارایی علف کش های دو منظوره شوالیه ، آپیروس با اختلاط دو علف کش تاپیک + گرانستار در مزارع گندم شهرستان شیروان چرداول (استان ایلام ) در سال ۱۳۸۶ اجرا گردید . آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار و ۱۲ تیمار و یک شاهد در ۴ مزرعه گندم دو هکتاری آلوده به علف های هرز در ۴ دهستان این شهرستان انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل سه سطح شوالیه با دز مصرفی ۴۰۰ گرم در هکتار ، آپیروس ۲۶/۶ گرم در هکتار و تاپیک + گرانستار ۰/۷ لیتر و ۲۵ گرم در هکتار بود. بر مبنای نتایج به دست آمده تمامی گونه های پهن برگ به جز، فرفیون و گلرنگ وحشی در تیمارهای شوالیه از بین رفتند و از گونه های باریک برگ ایلامی واش، جوخودرو و جودره، متحمل بودند. در تیمارهای آپیروس از گونه های پهن برگ خردل، آدونیس، هفت بند ایستاده، خلر، جغجغک، بی تی راخ ، صابونک، تربچه وحشی ، قدومه، ماشک، یونجه، سرشکافته، ازمک و بابونه به طور کامل کنترل شدند و بقیه علفهای هرز متحمل بودند و از گونه های باریک برگ یولاف وحشی و جوخودرو از بین رفتند . در تیمارهای تاپیک + گرانستار تما می گونه های پهن برگ به جز ، بابونه و قدومه کاهش نشان دادند و از گونه های باریک برگ ایلامی واش، جو خودرو و جو دره، متحمل بودند.