سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمد سیفی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
محمدرضا اردکانی – پژوهشکده کشاورزی، پزشکی و صنعتی
فرهاد رجالی – موسسه تحقیقات خاک و آب کشور
محسن امیرآبادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

برای تامین نیتروژن مورد نیاز گیاهان همواره استفاده بیش از حد کودهای شیمیایی در کشاورزی متداول است که این امر موجب ایجاد آثار سوء زیست محیطی شده است و در دراز مدت کاهش کیفیت محصولات کشاورزی را به دنبال دارد باکتری ازتوباکتر علاوه بر تثبیت نیتروژن، از طریق تولید هورمونهای محرک رشد گیاه و تولید مواد ضد قارچی کنترل کننده قارچهای بیماری زا موجب رشد بهتر گیاه و حفظ سلامت آن می شودازتوباکتر با بسیاری از میکروارگانیسم های خاک روابط آنتاگونیستی دارد