سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

رشید نقوی – دانشجوی دوره دکتری – مربی علمی کاربردی پایه یک دانشگاه امام حسین ( ع )
حمید زرگرپور – استادیاردانشگاه امام حسین ( ع )
علیرضا میرمحمدصادقی – استادیاردانشگاه امام حسین ( ع )

چکیده:

مدیریت پروژه بکارگیری دانش، مهارت ها، ابزار و تکنیک های لازم در اداره جریان اجرای فعالیت ها، به منظور رفع نیازهای پروژه از طریق فرآیندهای آغازین، برنامه ریزی، اجرائی، کنترلی و اختتامی است . با توجه به پیشرفت روز افزون و چشمگیر علوم و فنون در دنیای صنعتی و متعاقباً تولید، بروز و شکل گیری نیازهای بشری در قالب پروژه هایی با انواع و ماهیت های مختلف و گوناگون، مدیران پروژه ها را بر آن داشته تا با استفاده و بکارگیری از دانش و مهارت های جدید، به تناسب نوع و ماهیت پروژه ها، فعالیت های لازم را با کیفیت مطلوب و در مدت زمان و هزینه پیش بینی شده، انجام دهند . در این مقاله سعی شده است تا میزان تناسب بهره برداری و کارایی یکی از این دانش و مهارت ها براساس ماهیت یا نوع وپیچیدگی پروژه ها به صورت عملی در یکی از مراکز تحقیقاتی، پژوهشی کشور مورد بررسی و ارزیابی مناسب قرار گرفته وپس از تعیین نقاط قوت و ضعف آن، با استفاده از منطق فازی و نظرات خبرگان مدل مناسبی برای تحقق این هدف ارائه گردد . مدیران پروژه ها براساس نوع و ماهیت هر پروژه و تطبیق آن با نقاط قوت و ضعف استاندارد بکارگیری شده، می توانند پیش بینی های لازم را پیش از انتخاب روش و استاندارد انجام
دهند . همچنین در ادامه این تحقیق، براساس چرخه حیات پروژه و تعامل بین گروه های فرآیندی مدیریت پروژه، یک توالی مناسب برایاولویت بندی انجام فعالیت های استاندارد PMBOK نیز ارائه گردیده است که در فرآیند انجام تحقیق مورد نیاز می باشد .