سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سعید زندوکیلی – رفسنجان، مجتمع مس سرچشمه، امور تحقیق و توسعه
محمد رنجبر – رفسنجان، مجتمع مس سرچشمه، امور تحقیق و توسعه
زهرا منافی – رفسنجان، مجتمع مس سرچشمه، امور تحقیق و توسعه

چکیده:

در این پژوهش استخراج بیولوژیکی مس از باطله تغلیظ مجتمع مس سرچشمه مورد بررسی قرار گرفته است. آنالیز شیمیایی باطله (سد رسوب گیر و تازه) به ترتیب نشان دهنده وجود ۰/۲۲ و ۰/۱۸ درصد مس بود که دو سوم آن را مس سولفیدی به خود اختصاص می داد. در این راستا ابتدا باطله طی ۴ مرحله در ظروف لرزان آزمایشگاهی، توسط باکتریهای مزوفیل تحت فرایند بیولیچینگ قرار گرفت و بهینه سازی انحلال بیولوژیکی صورت گرفت، از طرفی نظر به قابل توجه بودن درصد توزیع مس در باطله، فرایند آگلومراسیون توسط اسید سولفوریک ۱۷۵ گرم در لیتر و آب اعمال گردید. سپس به مدت ۸۰ روز در ۸ ستون باکتریایی و شاهد فروشویی میکروبی و شیمیایی در نظر گرفته شد. مطابق نتایج، میزان بازیابی مس در ستون باکتریایی و شاهد حاوی باطله سد رسوب گیر به ترتیب ۶۲ و ۳۹ درصد و در ستون باکتریایی و شاهد حاوی باطله تازه تغلیظ به ترتیب به ۷۲ و ۴۷ درصد رسید. این درحالی بود که خاک باطله آگلومره نشده پس از یک روز پاشش با پدیده کانالیزه، حوضچه ای شدن و عدم نفوذپذیری روبرو گردید. با توجه به نتایج فوق، استفاده از میکروارگانیسم ها در بازیابی مس از باطله می تواند سهم به سزایی را به خود اختصاص دهد.