سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهشید لؤلؤیی – اعضاء هیئت علمی گروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت کرمان
محمد ملکوتیان – اعضاء هیئت علمی گروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت کرمان

چکیده:

تصفیه فاضلابها همواره با تولید دو بخش مجزای پساب و لجن همراه است از انجا که در فاضلاب انواع و اقسام باکتریها – ویروسها – قارچها و انگلهای بیماری زا می باشد. لذا تصفیه آنها علاوه بر نقشی که در تقلیل و حذف ذرات معلق و مواد محلول فاضلاب دارد در جهت کاهش نقش بیماری زایی آننیز موثر است. به منظور تعیین درجه کارایی تصفیه خانه فاضلاب زندان کرمان در حذف کیست تک یاخته و تخم کرمها مطالعه ای مقطعی بر روی میزان کیست تک یاخته و تخم کرمها در لجن و پساب فاضلاب تصفیه شده زندان انجام گرفت.