سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین کنفرانس لوله و صنایع وابسته

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

هادی ثنایی کیا – شرکت تهران رایمند فوق لیسانس هوافضا، کارشناس خط لوله

چکیده:

روشهای بازرسی و کنترل خط لوله در افزایش عمر خط لوله نقش موثری دارند در این مقاله استفاده از توپک به عنوان یکی از روشهای موثر و معتبر پایش خط لوله مورد توجه قرار گرفته است. ابتدا عیوب مختلفی مانند انواع خوردگیها، ترکها و دیگر عیوبی که در خط لوله به وجود میآیند مورد بررسی قرار گرفته و سپس توپکهای هوشمند به عنوان ابزارهای کشف این عیوب معرفی شده اند. تکنولوژیهای به کارگرفته در این توپکها، انواع آن و توانایی آنها در کشف عیوب مورد بررسی قرار گرفته است. اما با توجه به محدودیت تکنولوژی به کار رفته در توپکها و گستردگی عیوب به وجود آمده در خط لوله، توپکها فقط قادر به تشخیص بعضی از این عیوب میباشند. در این مقاله توپکها و عیوب قابل تشخیص بررسی شدهاند. در پایان استراتژیی که برای تعمیرات خط لوله بایست در نظر گرفته شود بیان شده است.