سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسین میسمی – کارشناس ارشد عمران آب و فاضلاب، دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
عبدالله رشیدی – استادیار گروه مهندسی آب و فاضلاب، دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
ابوالفضل زرنگاریان – کارشناس مهندسی آب و فاضلاب، دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

چکیده:

اب شهر تهران که به طور عمده از منابع آب سطحی تامین می شود و تصفیه این آب به عهده تصفیه خانه هایی می باشد که بر پایه تصفیه متعارف طراحی و ساخته شده اند، به طوری که اینگونه تصفیه خانه ها اصولا واحدهایی برای حذف مواد ریز آلاینده های آلی ندارد و بخشی از این مواد از فرایند تصفیه عبور می کنند. لذا آگاهی از وضعیت کنونی تصفیه خانه ها بر اساس مقدار حذف ذرات و مواد آلی امری لازم به نظر می رسد. در تحقیق حاضر که اصل پایان نامه کارشناسی ارشد می باشد میزان موادورودی و خروجی تصلیه هانه آب تهرانپارس بر اساس شاخصه های اندازه ذرات، تعداد ذرات، TOC و چند شاخصه دیگر بررسی شده است، که با توجه به میزان غلظت مواد وروی، خروجی و درصد حذف باید اصلاحاتی در فرایند تصفیه خانه مورد بررسی صورت پذیرد