سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدابراهیم مهاجری – مرکز تحقیقات کشاورزی ورامین، بخش گیاهپزشکی
جلال کلاهدوز شاهرودی –

چکیده:

گوجه فرنگی یکی از مهم ترین سبزیجاتی است که بصورت خارج از فصل در منطقه جیرفت و کهنوج کشت می شود و سطح زیر کشت آن بیش از ۱۴ هزار هکتار می باشد. یکی از آفات مهم این محصول، کرم قوزه پنبه است که خسارت این آفت در منطقه بیشتر بر روی گوجه فرنگی ، ذرت و نخود است. عوارض ناشی از مصرف سموم شیمیایی جهت کنترل آفت موجب در اولویت قرار گرفتن سایر روشهای مبارزه شده است. در این تحقیق چهار فرم تجاری از باکتریهای بیماریزای حشرات به نامهای کاتلاس، کندور، دلفین و بی تی اچ که بر اساس باکتری Bacillus thuringiensis (BT) فرموله شده اند در مقایسه با شاهد در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی جهت کنترل آفت با یکدیگر مقایسه شدند. نتایج نشان داد که بین تیمارها و زمانهای آماربرداری اختلاف معنی داری وجود دارد و بهترین تیمار، کاتلاس و بیشترین تلفات، ۱۲ روز پس از مصرف حشره کش ها بوده است.