سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امید نوری –
محمدجعفر ملکوتی –

چکیده:

از آنجا که اکثر مناطق کشور ایران در تقسیم بندیهای جغرافیایی جزو مناطق خشک و نیم خشک قرار میگیرد، برای آبیاری فضای سبز نمی¬توان به آب¬های حاصل از نزولات آسمانی اکتفا کرد. آبیاری فضای سبز و چمن نیاز به آب زیادی دارد و تأمین این آب از منابع آب معمولی (نظیر آب شرب و غیره) غیر ممکن است، بنابراین جا دارد که از آب¬های با کیفیت پایین نظیر آب¬های با بی¬کربنات بالا و پساب¬های شهری با اندک تغییراتی در کیفیت آنها حداکثر استفاده را در آبیاری بعمل آورد. یکی از راهکارهای ارتقاء کیفیت این آب¬ها کاهش بی¬کربنات وpHآنهاست که با اعمال روش¬هایی چون اسیدی کردن آب آبیاری امکانپذیر است. از جمله مزیت¬های اسیدی کردن آب آبیاری کاهش صدمات شوری و قلیائیت آب و خاک (با توجه به اینکه اکثر خاک¬های ایران شور و قلیایی است)، افزایش قابلیت جذب بعضی از عناصر غذایی، افزایش کارآیی مصرف آب در آبیاری فضای سبز و چمن و رفع گرفتگی سیستم¬های آبیاری قطره¬ای است. دستگاه گوگرد سوز وسیله¬ای مطمئن برای اسیدی کردن آب آبیاری است که علاوه بر سهولت استفاده از آن هزینه اسیدی کردن و بازدهی آن در مقایسه با روش¬های مشابه مانند استفاده مستقیم از اسید سولفوریک در آب آبیاری و غیره پایین¬تر است. هدف از این مقاله بررسی کارایی دستگاه گوگرد سوز در اصلاح کیفیت آب¬های با بی¬کربنات بالا و مقایسه آن با سایر روش¬های کاربرد مواد اسیدی در آب آبیاری است.