سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

آرش کیایی –
احمد خدادادی دربان –

چکیده:

در این پژوهش، استفاده از محلولهای ۰٫۱ و ۰٫۴ مولار KI و ۰٫۱ مولار EDTA در کاتد به منظور بهینه کردن حذف جیوه از خاک در فرایند الکتروکینتیک، مورد مطالعه قرار گرفت. ترکیب خاک مورد آزمایش، رس (کائولین) و ماسه به نسبت ۲ به ۱ بود. مایع مورد استفاده در آند آب مقطر بود و در یکی از سلولها نیز از آب مقطر بعنوان شاهد در کاتد، استفاده شد. مقدار جیوه خاک رسی برابر ۸۰۰ میلیگرم بر کیلوگرم خشک خاک و گرادیان ولتاژ اعمال شده به این خاک، ۱ و ۱٫۵ ولت بر سانتیمتر بود. بهترین بازده که مربوط به استفاده از محلول M KI 0.4 و گرادیان ولتاژ ۱ ولت بر سانتیمتر بود، برابر ۹۹٫۰۷ درصد بدست آمد و مقدار ۷٫۴۷ میلیگرم جیوه بر کیلوگرم خشک خاک بدست آمد. متغیرهای اندازه گیری شده نیز شامل جریان عبوری از خاک، pH مخازن کاتد و آند، pH و قابلیت هدایت الکتریکی خاک بود .