سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهمن اکبری – کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی دفتر حفاظت خاک و کنترل فرسایش سازمان ج
سیدمحمود فاطمی عقدا – رئیس مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
سعید هاشمی طباطبایی – رئیس بخش ژئوتکنیک مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
رضا میرصانعی – رئیس گروه مطالعه زمینلغزشهای سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور

چکیده:

روستای کلین رود در ۳۰ کیلومتری شمال شرق شهرستان هشتگرد قرار دارد . این منطقه به علت پدیده زمین لغزش ناپایدار می باشد . هدف از این مطالعه تحلیل پایداری شیب در شرایط قبل و بعد از زهکشی عمقی می باشد . برای شروع مطالعات نقشه توپوگرافی منطقه لغزشی در مقیاس ۱:۵۰۰ تهیه گردید . اکتشافات زیرسطحی به دو روش مستقیم ( حفاری ) و غیرمستقیم ( اکتشافات ژئوفیزیکی ) انجام شد . در مطالعات ژئوتکنیک، حفاری ۶ چاه اولیه به دلیل بالا بودن سطح آب زیرزمینی موفقیت آمیز نبود و از این چاهها به عنوان چاههای زهکشی استفاده گردید ( زهکشی قناتی ). برای رسیدن به پارامترهای مقاومت برشی مصالح دو چاه دیگر نیز حفاری شد . بررسی صورت گرفته در چاههای اکتشافی نشان داد که سطح لغزش در حدفاصل رسوبات لغزش قدیمی و سنگ بستر توفی سازند کرج قرار دارد . نتایج مطالعات ژئوالکتریک و ژئوتکنیک نشان دادند که توده لغزشی کلین رود از دو توده لغزشی در بالا و پایین شیب و مجزا از یکدیگر تشکیل شده و مورفولوژی سنگ بستر در عرض منطقه لغزشی شیب دار و دره ای شکل می باشد . توده لغزشی در دو حالت قبل و بعد از زهکشی عمقی با استفاده از روش تعادل حدی و نرم افزار سارما تحلیل گردید . نتایج بررسی ها نشان می دهد مقاطع بالا و پایین زمین لغزش کلین رود، قبل از زهکشی عمقی دارای ضریب اطمینان کمتر از یک و در حالت زهکشی شده با پایین آمدن سطح آب زیرزمینی، ضریب اطمینان بیشتر از یک خواهد بود ( اکبری، ).۱۳۸۳