سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
فرشته زادجانعلی چوبری – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی گروه مهندسی آب دانشگاه گیلان
مریم نوابیان – مولف مسئول و استادیارگروه مهندسی آب دانشگاه گیلان
مهدی اسمعیلی ورکی – استادیار دانشگاه گیلان

چکیده:
در سال‌های اخیر با توجه به خشکسالی‌ها و محدودیت منابع آب، توجه ویژه‌ای به استفاده مجدد از پساب کشاورزی، شهری و صنعتی شده است. به رغم جنبه‌های مثبت کاربرد مجدد از پساب، حضور بیش از حد کاتیون‌های فلزی و آنیون‌های مختلف در پساب مشکلاتی در اکوسیستم طبیعی و منابع آب به وجود می‌آورد. وجود فسفر در پساب‌ها باعث خوراک‌وری و مشکلاتی در منابع سطحی می‌شود. هدف از این پژوهش بررسی کارایی حذف فسفر آب توسط سنگ آهک است. در این راستا بعد از آماده‌سازی آهک، زمان ماند در قطر ۵-۳ میلی‌متر آهک و مدت زمان ۵۳ ساعت در نهایت ایزوترم جذب تحت معادله لانگمیر و فرندلیچ در pH 5/7، دمای ۲۵ درجه و ۶ غلظت متفاوت از فسفر انجام شد. نتایج نشان داد سنگ آهک کارایی مناسبی در حذف فسفر دارد و همچنین در بررسی ایزوترم جذب فسفر توسط آهک، ایزوترم فرندلیچ تطابق خوبی برای بیان وضعیت جذب فسفر نشان داد.