سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

وجیهه نریمانی – مرکز تحقیقات کشاورزی آذربایجان شرقی
محمدعلی باستانی – موسسه تحقیقات آفات و بیماری های گیاهی

چکیده:

با توجه به اینکه در استان آذربایجان شرقی در اکثر مزارع گندم علف هرز جو وحشی مشکل آفرین بود وگ راس کش های انخابی مورد استفاده در مزارع قادر به کنترل این علف هرز نبود لذا در این راستا طی آزمایش مزرعه ای کارایی علف کش جدید سولفو سولفورون بر علیه علف های هرز پهن برگ و باریک برگ گندم با علفکش دو منظوره ایزوپروترون + دی فلوفنیکان و مخط تری بتورون متیل با کلودینافوپ پروپارچیل مورد ارزیابی قرار گرفت. در قالبطرح بلوک های کامل تصفادی در نه تیمار و چهار تکرار اجرا شد.