سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رضا پورآذر – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
محمد علی باغستانی – موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی

چکیده:

به منظور بررسی کارایی علف کش دو منظوره Apyros 75% DF (سولفوسولفورون)، طرحی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ٤ تکرار در محل ایستگاه تحقیقات ک شاورزی شاوور در سال ۸۰ اجرا گردید. تیمار های آزمایش عبارت بودند از : (شاهد با وجین دستی علف های هرز، شاهد بدون کنترل علف های هرز، علف کش Apyros با مقادیر ۲۰، ۲۶/۶ و ۳۳/۲ گرم در هکتار، آسرت آی پی یو ای سی ۳۹% ، ۴ لیتر در هکتار و علف کش پنتر (ایزوپروتورون +دیفلوفنیک ان) ۵۵ % با میزان ۲/۵ لیتر در هکتار . نتایج نشان داد که کمترین وزن خشک علف های هرز و بالاترین عمل کرد دانه (بجز شاهد بدون علف هرز ) مربوط به علف کش پنتر (ایزوپروتورون +دیفلوفنیکان) ۵۵ % بود و در مرحله بعدی علف کش آپی رس قرار داشت . . علف ها ی هرز کنگر وحشی Silybum marianum و علف هرز چچم (Lolium perenne) توسط علف کش آپی رس بی کنترل نگردید . علف کش آسرت در بین علف کش های فوق ضعیف ترین علف کش بود . بطور کلی علف کش آپی رس به دلیل عدم کنترل مطلوب علف های هرز در خوزستان توصیه نمی گردد.