سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
مهسا صادق پور – گروه شیمی کاربردی، دانشکده شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
محمدحسین رسولی فرد – عضو هیات علمی گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
ندا نوروزی – گروه شیمی کاربردی، دانشکده شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
رضا مرندی – عضو هیات علمی گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده:
در کار پژوهشی حاضر، تخریب ماده رنگزای آلی قرمز اسیدی ۱۴از محلول آبی مورد بررسی قرار گرفت. قرمز اسیدی ۱۴ به عنوان ماده رنگزا در رنگرزی الیاف کتان و سلولزی و پشمی و نایلونی کاربرد دارد. تخریب این ماده توسط فرآیند اکسایش پیشرفته و فتواکسیداسیون در حضور تابش انجام گرفت. در نتیجه با بکار گیری نور ماورا بنفش به تنهایی تخریبی رخ نداد در حالیکه ۳۱درصد تخریب رنگزا با بکارگیری پرسولفات و بیش از ۹۰درصد تخریب با به کارگیری هم زمان پرسولفات و نور ماورا بنفش حاصل شد. همچنین مجموعه ای از متغیرها ی موثر بر میزان حذف، از قبیل غلظت پرسولفات-، غلظت رنگزا ،پالس تابش، دما در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که بهترین شرایط، انجام فرآیند اکسایش با استفاده از پراکسی دی سولفات فعال شده، غلظت بهینه ۱۲۰ میلی مولار و همچنین تابش نور ماورای بنفش که بصورت پالسی ۸/۰ روشن و ۲/۰ خاموش است، می باشد. این پژوهش نشان داد با استفاده از لامپ های کم مصرف دیودی به جای لامپ های رایج قدیمی مواد آلاینده آلی را از آب حذف نمود.