سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احمد رضا یاری – عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت قم
علیرضا مصداقی نیا – گروه مهندسی بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی تهران
کاظم ندافی – گروه مهندسی بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی تهران
فروغ واعظی – گروه مهندسی بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی کارایی فرایند بستر بیهوازی لجن با جریان رو به بالا (UASB) برای تصفیه فاضلاب صنایع نوشابه سازی انجام شد. در مدت ۸ ماه ، یک دستگاه راکتور (UASB) در مقیاس پایلوت به حجم ۸/۵ لیتر و با قطر ۸cm و ارتفاع ۱۷۰cm بکار برده شد. جهت بارور کردن اولیه راکتور از ترکیب فضولات گاوی و لجن فعال تصفیه خانه فاضلاب صنعتی ( کارخانه زمزم کرمان) و لجن هاضم بیهوازی تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی با نسبت ۰/۳۶MLVSS/MLSS استفاده شد. راه اندازی راکتور با میزان بار گذاری آلی ۱kgCOD/m3 آغاز شد. مطالعه د رسه مرحله و چند دوره انجام شد. در مرحله اوا طی چهار دوره در COD ثابت ۲۰۰۰g/m3 میزان بار آلی از ۱kgCOD/m3.day تا ۲/۱kgCOD/m3.day افزایش یافت کارایی حذف COD در این مرحله به ۷۸% رسید . در مرحله دوم غلظت COD از ۲۰۰۰ به ۲۵۰۰mg/L افزایش یافت و طی دو دوره بار گذاری آلی از ۲/۱kgCOD/m3.day به ۲/۸kgCOD/m3.day افزایش یافت در پایان این مرحله با زمان ماند ۲۱/۴ ساعت کارایی حذف COD به ۷۸/۴ درصد معادل با ۰/۳۲۹kgCOD/kgVSS.day رسید . رد مرحله سوم غلظت COD به ۳۰۰۰mg/l افزایش داده شد. بارگذاری آلی در این مرحله از ۲/۸kgCOD/m3.day به ۵kgCOD/m3.day افزایش داده شد. در پایان این مرحله با زمان ماند ۱۴/۳ ساعت و سرعت خطی مایع ۰/۱۲m/hr ، کارایی حذف COD به ۷۸ درصد معادل با ۰/۳۸۹kgCOD/kgVSS.day رسید . رد مرحله چهارم PH فاضلاب خام در چند دوره تا مرز ۱۰ رسانده شد. در ابتدا روند حذف کاهش یافت ولی در پایان این مرحله راکتور توانست خود را با شرایط جدید سازگار کند و کارایی حذف ۷۸ درصد را به دست آورد . مشاهدات انجام شده بر روی لجن نشان دهنده این است که لجن راکتور ، از نوع لخته ای تا گرانول ریز می باشد . نسبت MLVSS/MLSS لجن راکتور به ۰/۷۳ رسید.