سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسین موحدیان عطار –
رضا رضایی –

چکیده:

سالیانه در جهان بیش از ۷۰۰۰۰۰ تن مواد رنگزا، سنتز می شود که ۵۰% آنها آزو هستند. رنگزاهای آزو دارای یک یا چند پیوند آزو (-N=N-) بوده و از مهمترین گروه رنگزاهای سنتزی می باشند، زیرا به مقدار زیادی تولید می شوند و همچنین کاربردهای زیادی در صنایع مختلف به ویژه صنایع نساجی دارند. هدف از این تحقیق رنگبری پسابهای رنگی صنایع نساجی، همچنین حذف COD حاصل از آنها با استفاده از روش فناوری اکسیداسیون فتوشیمیایی پیشرفته با اکربرد تابش فرابنفش/ آب اکسیژنه بوده است. منبع تابش یک لامپ فرابنفش حیوه ای کم فشار ۵۵ وات (C-UV)، ماده اکسید کننده مورد استفاده پراکسید هیدروژن (Merck)30% و ماده رنگزا ۸۰ red Direct.I.C از گروه رنگهای آزو بدلیل کاربرد و مصرف زیاد، بعنوان مدل انتخاب گردید. جهت بررسی پارامترهای مؤثر مانند اثر نور UV، تأثیر زمان تابش نور UV، غلظت پراکسیدهیدروژن، غلظت اولیه ماده رنگزا و pH، آزمایشات در پنج مرحله مجزا براساس روشهای استاندارد آنالیز گردیدند. نتایج آزمایشات نشان داد که سیستم ۲O2H/UV روش مؤثری در حذف رنگ و COD حاصل از آن می باد. شرایط بهینه جهت حذف رنگ و COD حاصل از آن در فرایند ۲O2H/UV شامل غلظت ۱۵۰ l/mg از آب اکسیژنه (به ثورت خالص) و pH خنثی تعیین گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که راندمان حذف رنگ در این سیستم در شرایط بهینه پس از گذشت ۵ دقیقه تابش نورUV به ۱۰۰ درصد می رسد. همچنین درصد حذف COD حاصل از رنگ در شرایط بهینه پس از ۲۰ دقیقه پرتوتابی ۷۷/۳ درصد تعیین گردید.