سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: همایش بین المللی ژئولیت ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

دکتر محمد تقی صمدی – استاد یار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت همدان
مسعود نادری – کارشناس بهداشت محیط
حمیدرضا غفاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت دانشکده بهداشت همدان
محمد کوشکستانی – کارشناس بهداشت محیط

چکیده:

با توجه به مشکلات ناشی از آهن موجود در آب خصوصا آب زیر زمینی در تاسیسات خانگی ، تجاری ، صنعتی و در تصفیه خانه ها و به دلیل اینکه بخش عظیمی از آب مصرفی جامعه از منابع آب زیرزمینی تامین میشود حذف آهن در جائی که غلظت آن بیش از حد مجاز باشد ضرورت دارد . روش استفاده از مبادله کننده های یونی از جمله روشهای تصفیه محصوب میگردد که برای حذف آهن استفاده میشود . در این تحقیق کارای رزین کاتیونی سیکل سدیم ، آنتراسیت و زئولیت طبیعی کلینوپتی لئولایت به عنوان مبادله کننده های یونی جهت حذف آهن از منابع آب مورد بررسی قرار گرفته و دو روش سیستم پیوسته و ناپیوسته مطالعه گردیده است .