سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

رحیم مطلبی فرد – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان
علیرضا یزدان پناه – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان

چکیده:

سیب زمینی یکی از محصولات عمده استان همدان می باشد که بالغ بر ۲۰ هزار هکتار از اراضی زراعی آبی را در استان به خود اختصاص داده است و با توجه به اینکه این محصول از گیاهان زراعی با نیاز آبی بالا بوده و محدودیت آب در استان به علت پایین رفتن سطح آبهای زیر زمینی ایجاد شده لذا افزایش کارایی مصرف آب از اهم برنامه ها برای تولید پایدار محصولات کشاورزی می باشد . و با توجه به راندمان خیلی کم کودهای ازته در ایران ، بهبود این وضعیت میتواند سهم مهمی در کاهش مصرف کودهای ازته وعوارض ناشی ازآن ( آلودگی هوا و آبهای زیر زمینی ) داشته باشد . میر و همکاران (۱۹۹۸) در دانشگاه کالیفرنیا در بررسی اثر آب و کود ازته بر عملکرد و کیفیت سیب زمینی با استفاده از آبیاری بارانی تک شاخه ای نشان دادند که میزان عملکرد با افزایش آب مصرفی از ۱۴/۱ به ۵۴/۴ تن در هکتار در سال ۱۹۹۲ و از ۲۰/۸ به ۴۶/۵ تن در هکتار در سال ۱۹۹۳ افزایش یافته است و همچنین سطوح مختلف ازت در سال ۱۹۹۳ عملکرد را از ۲۸/۷ به ۴۴/۱ تن در هکتار افزایش داد . هگنی و همکاران (۲۰۰۰) در استرالیا در بررسی اثر آب و کود ازته بر روی سیب زمینی با استفاده از آبیاری بارانی تک شاخه ای نشان دادند که میزان آبیاری در
تمام سطوح کود ازته و میزان کود ازته در تمام سطوح آبیاری، همچنین اثر متقابل آب و کود معنی دار گردید . لازم به ذکر است که میزان آب از ۷۳ تا ۲۴۴ درصد میزان تبخیر روزانه از تشتک استفاده شده بود که از میزان ۱۴۹ درصد تبخیر به بالا بر روی عملکرد تاثیری نشان نداد