سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

اویس محمدی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی خراسان رضوی
سیدحمید اصفهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی
سیدحسن اصفهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور

چکیده:

با توجه به محدودیت های سرمایه ای، اقلیمی و تکنولوژیکی در بخش کشاورزی گام برداشتن بر اساس اصل مزیت نسبی از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مطالعه کارایی و تمرکز تولیدمحصول گوجه فرنگی در شهرستان مشهد در مقایسه با استان خراسان رضوی با استفاده از شاحص های مزیت در مقیاس، مزیتدر عملکرد و مزیت تجمعی محاسبه شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که شهرستان مشهد در تولید این محصول در مقایسه با شهرستان های دیگر استاناز تمرکز و کارایی بالاتری برخوردار می باشد.