سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احمد غدیری – مرکز کانه آرایی و سوخت، سازمان انرژی اتمی ایران، تهران، ایران
کامران نظری – مرکز کانه آرایی و سوخت، سازمان انرژی اتمی ایران، تهران، ایران

چکیده:

نظر به اهمیت اقتصادی و هزینه بالای ترکیبات آلی به خصوص استخراج کننده ها در فرآیند استخراج با حلال ١ و خطرات دورریزی این ترکیبات؛ استفاده بهینه از این مواد در سیکلهای استخراج با حلال امری لازم و ضروری به نظر می رس د. در فرآیند استخراج کادمیوم از اسی د فسفریک صنعتی، از استخراج کننده آلامین ٣٣٦ استفاده گردید. با استفاده از شرایط بهینه استخراج؛ آزمایشهایی جهت بررسی کارایی و پایداری حلال آلی حاوی استخراج کننده آلامین ٣٣٦ در سیکلهای مختلف استخراج با حلال انجام گردید که در نهایت سیکل استخرا ج- استریپینگ (سیکل نوع ٣) به عنوان سیکل استخراج با حلال مطلوب در فرآیند انتخاب ش د. متوسط درصد استخراج کادمیوم در آزمایشهای تک مرحله ای، در سیکل نوع ٣، پس از ٢٠ مرحله بازگشت ۲ حلال آلی به واحد استخراج ۶۸/۵۷% تعیین گردید.