سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حبیب رجبی مشهدی – استادیار گروه برق دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری شرکت
سارا محتشمی – دانشجو کارشناسی ارشد قدرت دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد با همک

چکیده:

این تحقیق که با حمایت شرکت انتقال نیرو خراسان ( مهام شرق ) صورت گرفته است،به معرفی ،بررسی و تحلیلاستراتژی Reliability Centred ) RCMMaintenance ( در برنامه ریزی تعمیرات شبکه انتقال در سیستم قدرت می پردازد . در عملکرد فعلی شرکتهای انتقال بر اساس روش PM ، عملیات نگهداری و تعمیراتی تقریبا یکسانی برای پستهای مختلف در نظر گرفته می شود، بعبارت دیگر مستقل از اهمیت و نقشی که یک پست در ساختار شبکه انتقال بر عهده دارد،عملیات بازبینی و تعمیرات دوره ای یکسانی برای پستها مختلف برنامه ریزی می شود . این امر سبب شده است تا نتوان بطور بهینه و موثر از نیروی انسانی و امکانات فنی و مالی موجود در جهت بهره برداری از شبکه انتقال استفاده نمود . از این رو نیاز به یافتن رویکرد و روشیدید در این زمینه احساس می شد . روشی که بتوان به کمک آن فاکتورهایی مثل تأثیر عوامل محیطی و جغرافیایی پست؛ کیفیت تجهیزات در نحوه عملکرد صحیح آن و یا میزان اهمیت هر پست در بهره برداری ایمن از شبکه را در برنامه ریزی تعمیرات در نظر گرفت . استراتژی RCM که در اوایل دهه ۹۰ مطرح شد، تلاش می کند تا در برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات با فیدبک از وضعیت فنی المانها و همچنین اهمیت و نقشی که آنها در کارکرد سیستم ایفا می کنند، مصالحه ای بین اهداف مختلف مورد علاقه برقرار کند . این تحقیق بر مبنای چنین رویکردی به مطالعه و بررسی استراتژی RCM و کاربرد آن در شبکه های انتقال می پردازد .