سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ساسان معتقد – کارشناس ارشد مهندسی زلزله، عضو باشگاه پژوهشگران جوان و هیات علمی دان
مجتبی قاسمی – کارشناس ارشد ژئوتکنیک، عضو باشگاه پژوهشگران جوان و هیات علمی دانشگاه
تورج صمیمی – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی، عضو باشگاه پژوهشگران جوان و هیات علم

چکیده:

نانوتکنولوژی یا هنر ساخت مواد از اتم ها، توانایی کپی کردن دقیق اتم ها بصورت منحصر به فرد و قرا ردادن آنها در جای مورد نظر می باشد. چنانچه در مورد این تکنولوژی جدید که در سالهای اخیر در ابعاد بسیار وسیع وارد علم شده است گفته می شود که تمام آیمده بشری رامتاثر خواهد نمود. در این پژووهش با هدف اشنایی باکاربردهای نانوتکنولوژی در مهندسی زلزله، ابتدا بطور مقدماتی آشنایی کلی با تکنولوژی نانو پرداخته شده است. سپس کاربرد نانو در زلزله مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این پژوهش گام نخست در راه استفاده از مزایای این تکنولوژی نوپا بشمار می رود و لازم است تحقیقات گسترده تر به جنبه های توسعه ای و کاربردی پرداخته تا نتایج آنها بتواند مفید واقع شود.