سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در هزاره سوم
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
حسینعلی حیدری – دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، گروه مدیریت،دانشگاه آزاد اسلامی،شهرستان کرمانشاه، ایران

چکیده:
واحدهای حراستی سازمان ها در جهت حفاظت از جان نیروها و نیز منابع و تاسیسات،همواره خود را مقید به رعایت مسائل امنیتی می دانند،برای این منظور این واحدها می بایست به فناوریهای نوین تجهیز شوند تا بتوانند به نحو احسن از انجام اینماموریت برآیند،لذا در این مقاله ضمن تشریح مبانی نظری سیستمهای اطلاعاتی مکانی RFID ، GIS ،به بررسی کاربردهای این فناوریهای جدید در مدیریت بهتر واحدهای حراستی خواهیم پرداخت و به این نتیجه خواهیم رسید که بکارگیری این سیستم اطلاعاتی مکانی موجب سهولت کار نیروهای حراستی در حراست و پاسبانی از تاسیسات و اماکن خواهد شد.