سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

عماد قائنی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه علامه طباطبائی
هاجر فاطمی شریعت پناهی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات «کارشناسی ارشد دپارتمان
سیدعلیرضا متولیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه علم و صنعت ایران، مدیر دپ

چکیده:

چرخه حیات دانش یکی از اجزاء اصلی و پایه ای در مباحث دانش است. نظرات متفاوتی راجع به فرایندهای مختلفی که دانش در دوره حیات خود در سازمان طی می کند وجود دارد و هر کدام از محققان و صاحبنظران با توجه به تجربیات و دیدگاه خود چرخه ای از فرایندها را ارائه داده اند که هر یک بر جنبه های خاصی تاکید دارند. دراین مقاله با رویکردی کاربردی مدل های معتبر موجود برای چرخهعمر دانش در سازمان مورد بررسی قرار گرفته است و در نهایت مدلی کاربردی برای بررسی چرخه عمر دانش در سازمان ارائه شدهاست تا بتوان از این چرخه به عنوان چارچوبی برای تعریف پروژه های مختلف توسعه سیستم برای مدیریت دانش در سازمان استفاده کرد و آن را به عنوان یک مدل کلی سیستم جامع مدیریت دانش در سازمان در نظر گرفت.