سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمدجواد شیخ – کارشناس شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران، کارشناس ارشد مدیریت پروژه و
محمدحسین صبحیه – استادیار و مدیر گروه مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه تربیت مدرس
حسین ریحانی همدانی – کارشناس ارشد مدیریت پروژه و ساخت، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

مدیریت ریسک یکی از نواحی مهم مدیریت پروژه می باشد که در کمتر سازمانی دید صحیح و کاملی نسبت به عملیات مدیریت ریسک وجود دارد و در کمتر پروژه ای در کشور مدیریت ریسک بصورت نظام یافته اعمال می شود . هدف از این مقاله مروری بر فرآیند و تکنیکهای مدیریت ریسک و نیز بکارگیری آن در صنعت ساخت نیروگاهی در جهت مدیریت علمی و حرفه ای می باشد . در ادامه ضرورت اعمال مدیریت ریسک در پروژه، با توجه به بررسی هزینه پروژه، هزینه اعمال فرآیند مدیریت ریسک و هزینه ریسکهای محتمل بیش از پیش مشخص می گردد . همچنین مشخص می شود که با اعمال مدیریت ریسک نتایج سودمندی دیگری برای سایر محدوده های مدیریت پروژه حاصل می گردد و از همه مهم تر اطمینان خاطری است که برای کل سازمان پروژه، با اعمال مدیریت ریسک حاصل می شود .