سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مریم کرباسی – مربی , دانشگاه صنعتی اصفهان
علی سعیدی – استاد دانشگاه صنعتی اصفهان
غلامرضا اریانپور – استاد یار دانشکده مواد دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این تحقیق از پودرهای آلیاژی نانوکریستالیCu-Ti-Zn و Cu-Ni-Znزیست سازگار با تیتانیوم کمینه) نمونه های پرس شده تولید گردید و ع ملیات زینتر بر روی آنها انجام شد . نمونه های تولید شده منظور ارزیابی ساختار تحت آزمایشهای: چگالی سنجی، سختی سنجیSEM و XRDقرار گرفتند. نتایج به دست آمده نشان داد :پس از زینتر کردن نمونه های نیکل سیلور ۴ساختار به صورت محلول جامدحفظ می شود در حالیکه در نمونه های مس سیلور علاوه بر محلول جامد و فازTiCu4 ایجاد شده حین فرایند آلیاژ سازی مکانیکی مقادیری فازهای بین فلزی چون۲TiCu وTiCu3نیز شکل می گیرند چگالی خام و پس از زینتر نمونه ها نسبتا بالا بوده، درصد تخلخل کلیه نمونه های تولیدی نسبتا کم وریزسختی ه مه آنها قبل وپس از زینتر کردن بیشتر از محصول ریختگی بوده است به عبارت دیگر محصول تولیدی از استحکام خام و پس از زینتر بالایی برخوردار است.