سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

میرستار مشین چی اصل – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه ژئوفیزیک، تهران، ایرا
پوران رئیسی – وزارت نیرو، معاونت تحقیقات و منابع انسانی، تهران، ایران

چکیده:

در مطالعات ژئوالکتریک، روش‌های متنوعی برای تفسیر داده‌های مقاومت ویژه الکتریکی مطرح شده است. یکی از فراگیرترین این روش‌ها، معکوس‌سازی داده‌ها می‌باشد که از طریق انتخاب یک مدل مناسب اولیه و کمینه نمودن انحراف داده‌های پیش‌بینی شده توسط مدل از داده‌های اندازه‌گیری‌ شده صورت می‌پذیرد. غیرخطی و چند وجهی بودن مسأله و نیاز به افزایش دقت و رفع ابهام در تفسیرها انگیزه بهینه نمودن طراحی و توسعه روش‌های پیشرفته‌تر را مطرح نموده است. الگوریتم ژنتیک روشی نوین و کارآمد برای بهینه نمودن است که با توجه به ویژگی‌هایش می‌تواند در مسایل پیچیده مهندسی بکار گرفته شود.
در تحقیق حاضر کاربرد الگوریتم ژنتیک برای معکوس سازی داده‌های مقاومت ویژه الکتریکی و تاثیر آن بر دقت تعیین ساختار زیرسطحی زمین بررسی می‌شود. به همین منظور نسبت به پیاده‌‌سازی و اجرای الگوریتم ژنتیک برای داده‌های سونداژهای الکتریکی یک منطقه خاص جهت تعیین مدل الکتریکی زیرسطحی اقدام گردید. مقایسه نتایج حاصل از اجرای الگوریتم ژنتیک با پاسخ مربوط به دیگر روش‌های متداول، موفقیت کاربرد این الگوریتم را نشان داد.